Disclaimer website:

De inhoud en samenstelling van deze website is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Stan Saunabouw werkt aan continue verbetering van zowel de inhoud als de werking van deze website. Ondanks al onze inspanningen kan het zijn dat zowel werking als inhoud kleine onvolkomenheden bevatten.

Mocht je daarvan hinder ervaren dan vinden wij dat spijtig maar aanvaarden tegelijk geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die je als gevolg van deze onvolkomenheden lijdt. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons.

Disclaimer e-mail:

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder onze toestemming niet toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.